This is an example of a HTML caption with a link.

Statia Orăşenească a Tinerilor Turişti din mun. Chişinău a fost înfiinţată în  ianuarie  anul 1978.

        Staţia Orăşenească a Tinerilor Turişti (SOTT) a municipiului Chişinău este o unitate educaţională – parte integrantă a sistemului de învăţămînt,  care  realizează activităţi complementare procesului educaţional din toate tipurile de unităţi de învăţămînt, menite să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor acestora în domeniul timpului liber avînd  următoarelor obiective:

 

  •         extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor generale şi speciale în diferite domenii ale sportului, culturii, artei, istoriei şi tradiţiilor naţionale, literaturii e.t.c.;
  •        motivarea şi stimularea prin intermediului ocupaţiilor în cercuri a creativităţii, inventivităţii, gîndirii analitice, deprinderilor, aptitudinilor şi   pregătirii fizice a elevilor;
  •       crearea condiţiilor favorabile pentru afirmarea tinerilor talente;
  •       fortificarea sănătăţii, călirea organismului, sporirea capacităţii de muncă intelectuală şi fizică;
  •      formarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe din domeniul disciplinelor înrudite;
  •      formarea motivaţiei elevilor de practicare sistematică a ocupaţiilor în cadrul SOTT;
  •      formarea continuă a culturii sănătăţii elevilor;
  •       educarea comportamentului civilizat;
  •    pregătirea sportivilor de performanţă.

 

Creatorul de site-uriuCoz